Jak zmírnit modré světlo na svém počítači nebo mobilu, aby vám nerušilo spánek?

 

Obrazovky všech digitálních zařízení vyzařují modré světlo, které škodí naším očím a především v nočních hodinách je nežádoucí a pro organismus matoucí. Pole vědeckých výzkumů je totiž naše tělo při večerním pohledu do zářícího displeje mystifikováno z hlediska přirozených fyziologických funkcí a i v noční době se mylně udržuje v bdělosti. Řada lidí pak po nočním používání elektroniky špatně usíná. Dalším problémem je i celodenní užívání těchto zařízení například v práci.

Problematice vyzařování modrého světla z displejů v noční době se samozřejmě věnují také tvůrci elektroniky. Ve snaze o eliminaci nepříjemných vlivů modrého světla v nočních hodinách do svých zařízení začlenili funkci pro omezení této světelné složky a úpravu teploty barev na displeji. Jaké jsou možnosti a jak funkci nastavit?

Apple iPhone a iPad

Apple představil funkci Night Shift, která lze ovládat buď přes „Ovládací centrum“, nebo prostřednictvím „Nastavení“ zařízení. V ovládacím centru stačí přidržet ovládací posuvník jasu a následně prostřednictvím ikony rychle upravit pravidla pro fungování Night Shift. Pro podrobné úpravy předvoleb navštivte „Nastavení“, zvolte „Zobrazení a jas“ a dále „Night Shift“.

Můžete si nastavit automatické zapínání a i vlastní časový plán od kdy do kdy budete mít režim aktivní.

Android

Většina současných modelů mobilních telefonů a tabletů se systém Android mají také zabudovánu funkci pro eliminaci modrého světla. Jelikož je mnoho různých verzí a nástaveb systému Android, které si upravují samotní výrobci, tak se nastavení liší dle konkrétního zařízení.

Nejčastěji se však funkce nachází v „Nastavení“ pod položkou „Zobrazení“ a dále pod položkou „Filtr modrého světla“.

Apple iMac a Macbook

Funkce Night Shift je dostupná i na zařízeních s operačním systémem macOS. Nastavení funkce naleznete v „Předvolbách systému“, kde vyberte „Monitory“ a položku „Night Shift“. Pro funkci Night Shift můžete vytvořit vlastní plán, případně můžete nastavit, aby se funkce Night Shift zapínala automaticky od soumraku do úsvitu.

Windows

U operačního systému Windows lze nastavit redukci modrého světla od systému Windows 10. Lze nastavit noční světlo, které přinese obraz na váš displej v teplejších barvách a eliminuje modrou složku světla. Pro aktivaci přejděte do „Nastavení“ a zvolte položku „Systém“. Zde v části „Obrazovka“ vyberte položku „Nastavení nočního osvětlení“.

Tlačítkem „Zapnout nyní“ můžete noční osvětlení spustit ručně v libovolnou chvíli, nebo můžete nastavit plán pro zapnutí a ukončení nočního osvětlení. V plánu lze zvolit buď období od západu do východu slunce (musíte mít ve Windows zapnuté zjišťování polohy), nebo určit plán zadáním pevného časového intervalu. Podle vlastních preferencí můžete upravit teplotu barev.

Ideální kombinací k těmto pomocníkům je nošení brýlí, které redukují modré světlo napříč všemi zařízeními a to včetně televizních obrazovek či jiných displejů bez operačních systémů.